Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

Algemene voorwaarden / Overeenkomst

 

 

De hond dient gesocialiseerd te zijn in de omgang met andere honden.

Free Spirit heeft het recht bij het niet goed functioneren van de hond binnen de uitlaatservice deze overeenkomst te ontbinden.

 

De eigenaar/verzorger verklaart dat de hond los mag lopen.

De eigenaar/verzorgen verklaart dat de hond in goede gezondheid verkeert en de cocktail enting plus kennelhoest jaarlijks krijgt.

Evenals een preventieve behandeling tegen wormen, vlooien en teken.

De eigenaar/verzorger dient de ziektegeschiedenis van de hond te vermelden tijdens het intake gesprek en vóór de uitlaatbeurt te melden dat de hond ziek of loops is. Honden die door niet melden toch mee worden gegeven, gaan mee op risico van de eigenaar/verzorger.

Indien er noodzaak bestaat dat de hond medische zorg nodig heeft, wordt direct een dierenarts ingeschakeld.

De kosten daaruit voortvloeiend zijn geheel voor rekening van de eigenaar/verzorger van de hond.

De eigenaar/verzorger verklaart hierbij een W.A. verzekering te hebben waarin de hond is opgenomen.

Free Spirit is niet aansprakelijk voor geleden schade aan U, aan Uw hond, schade aan derden door Uw hond veroorzaakt, schade aan Uw hond door derden veroorzaakt, in welke vorm dan ook.

Tevens is Free Spirit niet aansprakelijk voor geleden schade aan Uw hond tijdens het vervoer, in welke vorm dan ook.

Free Spirit is niet aansprakelijk voor het ondanks genomen voorzorgsmaatregelen: weglopen of overlijden van de hond.

Tevens is Free Spirit niet aansprakelijk voor de daden die de hond verricht op het moment dat de hond alleen thuis is.

De sleutel van Uw huis wordt zorgvuldig bewaard en niet gelabeld met Uw adres. Free Spirit is niet aansprakelijk voor eventuele inbraken in het huis van de eigenaar/verzorger.

Free Spirit werkt met strippenkaarten. Deze hebben een maximale duur van 10 uitlaatbeurten en een geldigheid van 3 maanden.

De strippenkaarten zijn niet overdraagbaar aan derden. Op verkochte strippenkaarten vindt geen restitutie plaats.

 

Betaling geschiedt in overleg met Free spirit.

 

Indien een uitlaatafspraak niet doorgaat, dient dit 24 uur van te voren te worden gemeld. Free Spirit heeft het recht bij niet tijdig afzeggen de afspraak in rekening te brengen. Een afspraak die door verschulden van Free Spirit niet doorgaat wordt niet in rekening gebracht.

Bij ziekte van de uitlaatster of bij zéér extreme weersomstandigheden ( zwaar onweer, ijzel en storm ) kan de uitlaatbeurt komen te vervallen, dit wordt altijd ruim van te voren met u besproken.

Free Spirit behoudt zich het recht voor de Algemene Voorwaarden aan te passen, te wijzigen of te schrappen wanneer dit nodig wordt geacht, zonder opgaaf van reden. 

 

Wanneer Uw hond meegaat met Free Spirit, gaat U automatisch akkoord met deze Algemene Voorwaarden / Overeenkomst.

 

                                                                                                     

Foto's van de honden en de wandelingen